Home

Ett välfungerande VÄRLDSRÅD är vårt mål

V Ä L J A R N A

Hemsidan för dig som är intresserad

av att ge ditt röst-bidrag för att skapa en bättre värld att leva i.


Många röster tillsammans kan göra stor skillnad !

Säg din mening här och nu och  i morgon.....

Hemsidan för dig som vill ta ditt del-ansvar för en bättre värld att leva i.


Genom dagliga omröstningar om allt möjligt, som redovisas grafiskt i realtid. Med olika inloggningnivåer beroende på grad av engagemang

Denna hemsida, som har framtiden för sig, är kontraintuitiv, ödmjuk, nätverkande och inkluderande. Tålmodigt och inspirerande ger vi kollektiva förslag på problemlösning via internet. Våra ledord är: Respekt, mod, omtanke och handlingskraft.Känner du en bra programmerare, som skulle kunna hjälpa oss att programmera hemsidan?


Eller föreslå en fond som skulle kunna bidra med pengar för att avlöna en programmerare ?


Hemsidan kommer att ha sin tyngdpunkt bland ungdomen. Därför att arbetslösa ungdomar som vill arbeta, kommer att utgöra en "tickande bomb" (Per Gudmundson SVD 170707). Ungdomen är vår framtid. Hör av dig via mejl!Vi vill även medverka till skapandet av ett Värdsråd , som fungerar, helt utan formell makt men som har sin förankring i alla länders väljare som vill/får/kan delta.

En tapper skara, som vi räknar med skall växa i takt med den gradvis ökande respekt Värdsrådet får för sina kloka råd.

Medlemmarna  i världsrådets toppskikt väljs av oss gräsrötter. 1 000-tals  medarbetare världen över bereder och handlägger underlag för rådet och får ersättning för nerlagt arbete. Utifrån underlaget kan Världsrådet sedan ge kloka råd.

 Läs mer

Topic

Juli 07, 2017


Denna hemsidas startskott

TopicXX

TopicXX

Copyright @ All Rights Reserved